top of page

Fakta om angorapels

Norges Kaninforening har i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge de siste ukene jobbet mye med å finne frem fakta om kommersiell produksjon av angorapels fra kaniner. Angoraull finnes i svært mange produkter rundt oss til daglig, spesielt i vinterhalvåret. Tradisjonelt har det vært lite fokus på produksjon av angoraull, normalt har debattene handlet om kaniner oppdrettet til kjøtt eller pels. Vi har derfor ønsket å sette fokus på de store lidelsene som angorakaniner i kommersielle produksjoner må gå gjennom, da svært mye av både levevilkår og lidelser er likt, uavhengig av hva kaninen til syvende og sist skal brukes til. Vi vil kanskje påstå at kaniner i angoraull-produksjon faktisk lider aller mest, da de normalt blir holdt lenger i live enn de som slaktes for kjøttet og pelsens skyld.

 

Tilfeldighetene ville det slik at det parallelt med vårt arbeid har foregått en undercover-operasjon ved nettopp angoraproduksjon i Kina i regi av Peta (People of Ethical Treatment of Animals), og denne videoen ble lansert i går, 19. november. I dag 20. november, har TV2.no et stort oppslag med videoen som Peta har gitt ut og artikkel om temaet. Videoen er virkelig sterk kost, og vi advarer mot sterke inntrykk og bilder.

 

Fakta om kommersiell angoraproduksjon

 

Kommersiell oppdrett av kaniner for pels, ull eller kjøtt er en raskt økende bransje i verden og det estimeres at ca 1,2 milliarder kaniner slaktes årlig innen denne industrien. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange kaniner som brukes til ullproduksjon, men et estimat ved utgangen av 2001 oppgir 70 millioner i Kina alene (1). Kommersiell produksjon av kaniner skjer under store, velferdsmessige utfordringer og kan sammenlignes med vanlig pelsdyroppdrett som vi kjenner fra Norge, og dette er noen av utfordringene ved ullproduksjon.

 

  1. De aller fleste kaninfarmer oppbevarer kaninene i metall/gitterbur som er for små til at kaninene kan utøve noen som helst form for naturlig adferd. Mange steder har kaninene ikke større plass enn et A4-ark. Kaninene viser raskt stereotyp adferd, noen blir apatiske og andre begynner å plukke sin egen pels i frustrasjon og kjedsomhet, og svært mange gnager frenetisk på burgitteret.

  2. Metallbunnen gir kaninene kroniske smerter og ofte infeksjoner i føttene, og burene er for lave til at de kan reise seg opp på to. Såre føtter en av de vanligste grunnene til at kaniner tas ut av produksjonen og avlives, da det ikke er økonomisk lønnsomt å tilpasse buret eller gi veterinærmedisinsk hjelp.

  3. Alle dyr som holdes i svært små bur vil raskt oppleve store smerter og lidelser i både skjelett og muskulatur. Kaniner som benyttes i angoraproduksjonen holes i live inntil 5 år, dersom de overlever så lenge. Naturlig levetid for kaniner er 8-10 år.

  4. Kaniner er fra naturen side sosiale dyr og lever i kolonier i det fri. I ullproduksjon bor de i små bur alene, for å unngå skader og ødelagt pels. De blir frarøvet en hver mulighet for utøvelse av sine sosiale behov.

  5. Kaniner er byttedyr fra naturens side og opplever ofte sterk frykt ved å bli holdt fast for å få pelsen klippet eller plukket. Ullproduserende kaniner vil normalt bli klippet/plukket 4 ganger pr år og de blir bundet fast i føttene og strukket ut for dette formålet. Når de blir holdt fast vil de oppleve dødsangst og mange kaniner skriker i frykt. Kaninen som er et stille dyr fra naturens side skriker kun høyt når de opplever sterk frykt.

  6. Kaniner har svært skjør og sensitiv hud og ved at de forsøker å fri seg fra å bli holdt fast, får de ofte kuttsår i huden ved barbering. Ved plukking håndteres de ofte svært brutalt og pelsen rives da ut fra deres sensitive hud.

  7. Siden hunnkaniner produserer bedre ull enn hannkaniner, blir svært ofte hannkaniner avlivet så snart man klarer å bestemme kjønnet.

 

Store kles- og tilbehørsprodusenter som benytter seg av ull fra angorakaniner benytter neppe kaninull som stammer fra små hobbyoppdrett med noen få kaniner som får leve et godt liv mellom hver plukking/barbering, noe som betyr at for å kunne dekke inn et så stort antall plagg som bruker angoraull er det behov for en stor mengde kaniner. De plaggene som vi har sett er produsert i Kina, et land som er kjent for å ikke ha noen form for dyrevelferdslov og under vårt arbeide har vi kommet over angorafarmer med opptil 70.000 kaniner. I Norge er oppdrett av kaniner for pels forbudt og Lov om dyrevelferd, § 23 sier dette om dyrs levemiljø:

 

  • «Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig adferd. Dyres levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.»

 

Det er liten forskjell på levemiljøet til kaniner i kommersielt bruk uavhengig av om de skal brukes til kjøtt, pels eller ull. Ved å følge disse linkene vil dere kunne lese mer om utfordringene ved kommersielt oppdrett og hold av kaniner, og det er i utgangspunktet svært vanskelig å se at denne formen for «masseproduksjon» av kaniner/angoraull kan tilby god nok dyrevelferd, samt at de ville vært i direkte strid med Lov om dyrevelferd dersom produksjonen hadde foregått i Norge.

 

Den første linken nedenfor er en nylig utgitt undercover-video fra nettopp angoraindustrien i Kina og vi advarer mot svært sterke bilder i flere av linkene nedenfor.

 

https://secure.peta.org/site/Advocacy?cmd=display&page=UserAction&id=5171

http://www.tv2.no/nyheter/brutal-sannhet-bak-angorapelsen-avsloeres-i-ny-sjokkvideo-4160488.html

http://www.rabbitfur.org/CAFT_Rabbit_Fur_Report.pdf

http://www.rabbitfur.org/expose.htm

http://www.dyrevern.no/artikler/annet_om_pels/fakta_om_kaninpels_og_kaninoppdrett

 

Norges Kaninforening og Dyrebeskyttelsen Norge håper de store kles- og tilbehørsprodusentene tar disse store velferdsutfordringene på alvor. I tillegg oppfordrer vi hver enkelt å ikke gå til anskaffelse av produkter som inneholder angoraull. I svært mange av plaggene vi har sett så er andelen angoraull mellom 5-8%, så husk å kontrollere merkelappen før kjøp! Gi også beskjed på en høflig og saklig måte til butikken om hvorfor du mener dette er galt og henvis gjerne til våre faktasider for informasjon.

 

Vi vil i tiden fremover ta kontakt med de enkelte kles- og tilbehørsleverandørene/produsentene, og be om informasjon og dokumentasjon på hvor deres angoraull stammer fra og hvilke tiltak de har iverksatt for å sørge for at kaninene ikke lider.

 

 

 

bottom of page