top of page

Hvordan støtte oss

Norges Kaninforening er basert på frivillig arbeid og våre vedtekter sier at ingen i styret vil motta godtgjørelse for arbeidet og kun få refundert reelle utgifter i forbindelse med utøvelse av våre verv.

 

Våre inntekter kommer hovedsakelig fra støttemedlemmer og gaver, i tillegg søker vi om økonomisk støtte fra fond og legater som er etablert for å bidra til dyrevernsarbeid. Vi håper at alle som ønsker å øke velferden for kaniner vil bli medlem hos oss, slik at vi både kan få en sterk stemme for kaninenes skyld, samtidig gir det oss økonomisk mulighet til å kunne utarbeide kampanjer for å øke den generelle kunnskapen, ihht vår formålsparagraf.

 

Hilsen fra leder Marit Emilie Buseth til alle medlemmer, juli 2015 (pdf-fil).

Medlemskap

 

Et støttemedlemskap hos oss følger kalenderåret og vi har følgende satser pr i dag:

 

  • Voksen, kr. 300 pr år

  • Barn, kr. 150 pr år

 

 

Gi en gave

 

Siden vi er avhengig av økonomisk bistand fra dyrevenner, setter vi stor pris på hver krone vi mottar. De av dere som ønsker å gi en gave kan betale direkte til vår konto hos DNB, merk da betalingen "Gave" så vi vet hva det gjelder.

 

  • Betal via VIPPS, til nr. 11761.

  • Konto nr. 1503.39.11456 - for innbetaling av kontingent, gaver, o.l

  • Konto nr. 1503.43.73415 - for innbetaling av gaver øremerket hjemløse kaniner.

  • Konto nr. 1503.56.64499 - for innbetaling av gaver til spesifikke kampanjer.

  • Donèr et valgfritt beløp via vår PayPal-konto, trykk da på knappen nedenfor.

 

Tusen takk!

Ja, jeg vil bidra!
bottom of page