top of page

Om oss

Norges Kaninforening, forkortet til Nokanin, er en interesseorganisasjon for å fremme kunnskap om kaniner og ble stiftet 23.06.2013. Foreningens formål er ihht vedtektenes § 2:

 

  • Norges Kaninforening vil jobbe for å øke den faglige kunnskapen hos alle som har befatning med arten. Vi søker å bedre kaniners velferd ved å gi informasjon om godt kaninhold til alle som lever med kanin, i tillegg vil vi bedre kunnskapsnivået til veterinærer, dyrebutikker, myndigheter og aktuelle tilsyn og organisasjoner. Foreningen arbeider over hele landet.
Styret

Grunnlegger av Norges Kaninforening er Marit Emilie Buseth og styret består av:

 

  • Marit Emilie Buseth, styreleder. Marit Emilie er forfatter av Den store kaninboka (2010) og Rabbit Behaviour, Health and Care (2014) og har i mange år arbeidet for å øke kunnskapen om kaniner og dermed bedre artens levekår. Hun var med på å starte www.kanin.org i 2006 og har lenge engasjert seg i dyrevernpolitiske spørsmål. Marit Emilie, som tok hovedfag i psykologi, jobber i dag som forfatter, skribent og foredragsholder. Hun bor sammen med tre kaniner og er aktiv som frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus. Marit har god kontakt med kaninmiljøet i Norge, bl.a gjennom kanin.org og facebookgruppa til Den store kaninboka.

  • Hege Johansen, nestleder. Hege er økonom og jobber innen næringseiendom. Hun har hatt mange forskjellige verv innenfor Dyrebeskyttelsen Norge og er pr i dag stryremedlem i Dyrebeskyttelsen Norge, Oslo og Akershus (DOOA). Hege har jobbet frivillig med dyrevern siden 2000 og har i denne perioden hatt ansvaret for mange hundre hjemløse kaniner. Hege har egne kaniner og fungerer også som fosterhjem for DOOA.

  • Odd Harald Eidsmo, styremedlem. Odd Harald har lang erfaring fra organisasjonsarbeid, blant annet som styremedlem og daglig leder i NOAH, senere som informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge. Har også praktisk erfaring fra blant annet Foreningen for omplassering av dyr (FOD). Studerer i dag juss og sitter som varamedlem i Rådet for dyreetikk.

  • Heidi Stenstad, styremedlem. Heidi er utdannet veterinær fra University of Edinburgh i Skottland i 2003. Hun har jobbet seks år i Skottland på en smådyrsklinikk i Aberdeen hvor en stor del av pasientene var kaniner, gnagere, reptiler og fugler. Flyttet i 2010 tilbake til Norge og jobber nå for Telemark Dyreklinikk. Ønsker at Norges Kaninforening kan bidra til økt informasjon, diskusjon og kunnskap om riktig kaninhold til både eiere, dyrebutikker og veterinærer.

  • Hanne Østlie, styremedlem. Hanne ble ferdig utdannet dyrepleier 2008 og jobber nå som dyrepleier i Oslo. Hun har en spesiell interesse for kaniner, gnagere og fugl. Hanne har vært medlem av Dyrebeskyttelsen Norge i flere år og har også bidratt som fosterhjem.

  • Aksel Hunstad, varamedlem. Aksel har 30 års erfaring fra forskjellige stillinger innen Forsvaret. Han har bred erfaring fra ulike tillitsverv i fagforening, idrettslag og frivillige organisasjoner. Aksel har hatt kaniner siden 2003, både egne og som fosterhjem for DOOA.

  • Line Leirstrand Øvrum, varamedlem. Line er utdannet miljøgeolog og jobber til daglig med grunnforurensning og miljørelaterte spørsmål. Dedikert kaninmor siden 2010.

bottom of page