top of page

Norges Kaninforening i media​

Meningsløs nakenkritikk

NRK Ytring, replikk av nestleder Hege Johansen

 

Mona Sæther Evensen spør hvorfor vi skal ta standpunkt i «fillesaken» om kaniners lidelse, akkurat nå. Jeg spør heller: hvorfor ikke?

 

Skribent Mona Sæther kritiserer i en kronikk på Ytring Det Nye og Sjefredaktør Mari Midtstigen for å ha tatt et standpunkt mot å promotere produkter med angorapels i bladet. Det Nye tok sitt standpunkt etter at People for Ethical Treatment of Animals (PETA) publiserte sin undercover-video fra angoraproduksjonen i Kina i november, en video som har sjokkert store deler av den vestlige verden, og ikke bare motebransjen.

 

Les mer >>

Utfordringer knyttet til salg av kaniner i butikker

Intervju med leder Marit Emilie Buseth, 22 desember 2013

 

VG+ hadde to helsider med utfordringer knyttet til salg av kaniner i butikker og vår leder ble blant annet intervjuet.

 

Les mer >>

Virkeligheten bak angoragenseren

Leserinnlegg av leder Marit Emiie Buseth og nestleder Hege Johansen,ble trykket i flere medier over hele landet november 2013

 

Kommersiell oppdrett av kaniner for pels, ull eller kjøtt er en raskt økende bransje i verden og det estimeres at ca 1,2 milliarder kaniner slaktes årlig innen denne industrien. Det finnes ingen sikre tall på hvor mange kaniner som brukes til ullproduksjon, men et estimat ved utgangen av 2001 oppgir 70 millioner i Kina alene. Kommersiell produksjon av kaniner skjer under store, velferdsmessige utfordringer og kan sammenlignes med vanlig pelsdyroppdrett som vi kjenner fra Norge.

 

Les mer >>

bottom of page