top of page

Medlemskap

 

Alle som har interesse for kanin og deres velferd kan være støttemedlemmer i foreningen. Medlemmer har forslagsrett til styret som plikter å vurdere forslagene. Medlemmer vil også kunne få reduserte priser på arrangementer i regi av foreningen, samt delta i foreningens arbeidsgrupper på frivillig basis.

 

Medlemmer vil motta årsrapport, kontingenten fastsettes av styret og betales forskuddsvis pr kalenderår. Se forøvrig våre vedtekter for mer informasjon. Faktura for medlemskap sendes primært til e-post oppgitt i skjemaet under for å spare både porto og miljø.

 

Pr. 2015 gjelder følgende typer medlemskap og satser:

  • Støttemedlem voksen, fra 16 år og oppover, kr. 300

  • Støttemedlem barn, 0 - 15 år, kr. 150. Dette medlemskapet overføres automatisk til voksen det året man fyller 16 år. Personer under 18 år må ha godkjennelse av en foresatt, sett da inn navnet på personen som godkjenner medlemskapet i kommentarfeltet.

bottom of page