top of page

E cuniculi - den ukjente kaninsykdommen

Det finnes en parasitt som mange kaniner er bærere av, og som dessverre gjør en del kaniner alvorlig syke. Sykdommen er imidlertid fremdeles relativt ukjent, og mange kaniner får dermed ikke nødvendig behandling om de tas med til veterinær.

 

Nevrologiske lidelser

 

Kroppen opprettholder vanligvis en følelse av balanse og posisjon som følge av det vestibulære systemet. Det vestibulære systemet er en del av det nevrologiske, og en skade her vil kunne føre til endring i oppfattelse av balansen. De mest kjente symptomene på nevrologiske lidelser hos kanin er head tilt (hodet holdes på skakke), circling, lammelse og svekkelse i bakparten, samt manglende balanse. Mulige symptomer kan også være kollaps, inkontinens, unormalt høyt vanninntak og anfall.

 

De mest utbredte årsakene til nevrologiske lidelser ser ut til å være en infeksjon, som regel av parasitten som fører til Encephalitozoon cuniculi, eller bakterien Pasturella multocida, som fører til mellomørebetennelse, men kan også bli forårsaket av irritasjon og sekundære infeksjoner som følge av øremidden Psoroptes cuniculi. Andre utløsende faktorer kan også være brudd i ryggsøylen, svulster, kreft,abcsesser, virusinfeksjoner, vaskulære sykdommer og ulike forgiftninger, og det kan naturlig nok være vanskelig å gi en korrekt diagnose. Ofte vil man derfor velge å medisinere for både E cuniculi og mellomørebetennelse hvis årsaken til plagene ikke er åpenbar.Blodprøver, røntgen, samt CT og MRI kan være nyttige hjelpemidler for å diagnostisere så nøyaktig som mulig.Kaniner som er rammet av E cuniuli kan i tillegg utvikle nyreproblemer, noe som kan føre til redusert appetitt, økt vanninntak og vekttap. Parasitten kan også påvirke øynene og føre til katarakt og skader på linsen, som igjen kan lede til betennelse og blindhet.

 

Encephalitozoon cuniculi er en mikroskopisk parasitt som lever på innsiden av kaninens celler, da typisk i nyrene og hjernen. Over 50% av alle kaniner er bærere av parasitten og de er mest trolig smittet før fødselen eller tidlig i livet gjennom sporer av infisert urin. Majoriteten av de smittede kaninene vil forbli friske, mens et lite fåtall kaniner vil vise symptom og bli syke.Serologi (blodprøve) vil fortelle om kaninen har antistoffer og har vært eksponert for parasitten, men det er ikke lett å vite om de kliniske symptomene faktisk er forårsaket av E cuniculi, eller hvorvidt en annen sykdom er involvert. Et negativt resultat vil imidertid fastslå at symptomene ikke er forårsaket av E cuniculi. Behandling med medikament som Fenbendazol ( virkestoffet i Panacur) har vist gode resultat og er nå den medisinen man tar i bruk i tilfeller hvor man mistenker E cuniculi. Behandling med Panacur må gis i 28 dager.

 

Mange kaniner responderer raskt på behandlingen og etter noen dager med Panacur får de fleste kaniner tilbake kontrollen over kroppen. De beveger seg stadig mer, går bedre, er mindre ustø og klarer å sitte oppreist. Når kaninene er på sitt verste kan de ofte kun ligge, gjerne med støtte inntil en vegg el.l. Det kan virke svært dramatisk når det står på som verst og vi ønsker å gjøre sykdommen mer kjent, da mange kaniner dessverre feilbehandles eller avlives når de får symptom som tyder på E cuniculi. Sykdommen kan være en utfordring å kurere og en vellykket behandling innebærer heller ikke alltid at symptomene forsvinner, da skadene i hjernen allerede kan ha blitt irreversible. En kanin med moderat skjevt hode kan imidlertid bli velfungerende og ha det godt. Det finnes mange eksempler på kaniner som har tilspasset seg tilstanden og for øvrig er friske, og det ser ut til at den viktigste forutsetningen er at de fortsetter å være i aktivetet som normalt.

 

E cuniculi kan også forårsake anfall og det er viktig å forsøke å minimere mulighetene for ytterligere skade. Anfall varer oftest i ett til to minutter og kan oppleves som ganske dramatisk. Sørg for å sikre området slik at kaninen ikke utsettes for bruddskader under anfallet, snakk rolig og pakk kaninen inn i et mykt håndkle og hold den rolig og trygt inntil deg. Om anfallet ikke går over etter noen minutter bør veterinær oppsøkes, slik at kaninen kan stabiliseres.

 

Hvordan ta seg av en kanin med E cuniculi

 

Under sykdommen vil kaninen trolig føle seg svimmel og ikke være i stand til å bevege seg omring. Kaninen vil kanskje føle at verden spinner rundt og vil derfor ha behov for å ha mat, drikke og dokasse lett tilgjengelig. Trolig vil kaninen ha behov for assistert fòring med Critical Care, gjerne i et par uker, til kaninen spiser nok på egenhånd. En kanin med head tilt vil kanskje ha problemer med å drikke, avhengig av vinkelen på hodet, og det kan under sykdommen være viktig å være ekstra oppmerksom på vanninntaket og også sørge for væsketilførsel. Tilpasning av bomiljøet kan også hjelpe. Mange kaniner med dårlig balanse vil også lene over til en side. Gi da kaninen et "leaning object”, slik at kaninen kan ligge inntil og føle seg komfortabel.

 

 

bottom of page