top of page

Hvordan har kaninene det egentlig?

Kaniner er det tredje mest populære familiedyret både i Norge, Storbritannia, USA og mange andre land omkring i verden. Samtidig er det et av de mest misforståtte og neglisjerte dyrene vi har. I Storbritannia alene er det over 2 millioner kaniner, hvor flesteparten dessverre lever under kritikkverdige og triste forhold. En undersøkelse gjort av RSPCA, viste at hele 75% av alle disse kaninene har lav velferd. Dette alarmerende funnet ble i tillegg støttet av ytterligere studier, hvor PDSA’s PAW rapport avslører at manglende kunnskap og forståelse fører til stor lidelse, noe vi vil se eksempler på senere i innlegget. Med kunnskap om tilsvarende utfordringer i land som USA, Australia og ikke minst Europa, kan man slutte at disse resultatene er gjeldende også her hjemme.

 

"Stressed. Lonely. Overweight. Bored. Aggressive. Misunderstood…but loved." Richard Hooker, BVMS (Hons) MRCVS PDSA Director of Veterinary Service.

 

Både RSPCA, PDSA og rådene våre i Norges Kaninforening, tar utgangspunkt i de fem grunnleggende behovene som er skissert i the Animal Welfare Act 2006 (UK). I følge loven er dyreholdere forpliktet til å sørge for at følgende behov blir ivaretatt:

 

  • Miljø. Behovet for et godt bomiljø.

  • Kosthold. Behovet for en optimal diett.

  • Atferd. Behovet for å få utløp for normal atferd.

  • Selskap. Behovet for å ha godt selskap.

  • Helse. Behovet for å bli beskyttet mot smerte, lidelse, skader og sykdom.

 

Tidsperspektiv

 

Å kjøpe en kanin er en langvarig forpliktelse. Med godt stell kan de leve like lenge som en hund eller katt og man bør alltid inkludere dyret i fremtidige planer. Kaniner kan leve i 8-13 år, selv om den gjennomsnittlige levealderen er lavere grunnet feilaktig kosthold og generelt uheldige betingelser. Et studie i Nederland evaluerte velferden til kaninene i nederlandske husholdninger. Undersøkelsen viste at kaninene i gjennomsnitt ikke ble mer enn 4.2 år, mens den potensielle levealderen er rundt 13. Kaniner kan naturligvis bli syke og omkomme i ung alder, men dette påfallende avviket må sees som et stort velferdsproblem da det for det meste er et resultat av dårlige levekår.

 

Kaninene er avhengig av daglig stell, selskap og mosjon hele livet. Om man ikke kan ta på seg ansvaret i mange år, kan det være en god ide`å adoptere en som allerede er noen år. På grunn av en overpopulasjon av kaniner er det dessverre alltid mange som vil ha beov for et nytt eller bedre hjem. Å ta til seg en allerede godt voksen kanin er også noe vi anbefaler barn og ungdom, som ofte vil være i en situasjon hvor de flytter ut hjemmefra mens kaninen fremdeles lever. Om man har et enda kortere tidsperspektiv, kan man vurdere å være fosterhjem for den lokale Dyrebeskyttelsen.

 

Allergi

 

Er noen i husholdningen allergiske mot kaniner eller gress? Om noen i familien utvikler allergiske reaksjoner bør man i første omgang finne ut av om kaninen er den skyldige. Kanskje er det høyet dere har fått i hus, støv i stua eller rett og slett pollen som forårsaker problemene. Om det viser seg at noen er allergiske mot pelsdyr eller gress er det heldigvis fremdeles en mulighet til å bo med kaninen. Her kan du lese mer om bruk av Petal Cleanse, og se hva man kan forsøke om man er allergisk mot høy: http://maritemilie.com/2012/06/27/petal-cleanse-og-allergi-mot-pels-og-hoy/

 

Hvordan er det å ha kanin, og hva gjør man for at den skal ha det bra?

 

Før man går til anskaffelse av kanin bør man være kjent med dens atferd og naturlige væremåte. Mange blir overrasket og skuffet over at kaninungen de engang kjøpte ikke forblir et levende kosedyr, og for å få et forhold som er fordelaktig både for kanin og menneske bør man bl.a være klar over at de færreste vil like å bli båret omkring eller tvunget til å sitte på fanget. Kaniner er byttedyr og det er viktig for dem å ha kontroll over sin egen kropp. Sitt på gulvet med kaninen, la den oppsøke deg for å få godbiter og klapp, men la den også tusle videre om den ønsker det. Kaninen vil da lære at du ikke utgjør noen trussel og vil som oftest bli mer oppsøkende og trygg. Man må også være klar over at det faktisk er en kanin man får i hus og at at kaniner har en tendens til å både gnage og bite. Dette kan ikke sees på som problematferd, og man bør heller tilrettelegge forholdene slik at kaninen får et godt og stimulerende bomiljø. Da vil kaninen få utløp for sin naturlige atferd uten at det går på bekostning av møbler eller blomsterbed.

 

En britisk undersøkelse viste nylig at 60% av kanineiere ikke var klar over at dyrene deres var intelligente, sosiale dyr som trengte mentale utfordringer og stimulering. Det er heldigvis mye man med sikkerhet kan si fører til økt velferd for kaniner. Kunnskap om artens naturlige atferd, biologi, fysikk og sosiale behov gjør det mulig å vite hvordan man best skal sørge for sitt familiedyr.

 

Kostnader

 

Det er ikke gratis å ha kanin, og det å ha et ansvarlig og godt dyrehold koster mer enn hva de fleste har sett for seg. PAW rapporten viste at så mange som 99% ikke var i nærheten av å gjette seg til hva det ville koste å ha en kanin, noe som betyr at kun 1% av kanineierene hadde et realistisk bilde av fremtidige utgifter. Livstidskostnader er estimert ut ifra initierende kostnader, som innkjøp av dyret, boligartikler og kastrering, men også forbruksvarer som høy, pellets og dostrø. Man må også ta høyde for at kaninen kan få behov for kostbar veterinærbehandling, noe de færreste hadde tatt med i beregningen. 94% hadde ikke forsikret kaninene, noe som betyr at bare 6% kunne dra nytte av kostbar behandling uten å økonomiske bekymringer i tillegg. De estimerte kostnadene er i UK ca. 1 000 pund pr år i 12-13 år.

 

Hva skal kaninen spise?

 

Sørg for å at du kan tilby kaninen høy, gress og vann med det samme dere kommer hjem. Du må også gi en anbefalt mengde supplementary food, som mager og fiberrik pellets. Vær også oppmerksom på at hurtige endringer i kostholdet, samt stress grunnet flytting, kan føre til fordøyelsesproblemer. Man bør derfor alltid ha med et overgangsfòr, slik at man kan gi den samme typen pellets kaninene tidligere har spist og gradevis gå over til et annet og bedre merke, om dette er nødvendig.

 

Det beste pelletsmerket vi har i Norge er i dag Oxbow. Det er lett tilgjengelig hos en rekke veterinærklinikker og nettbutikker, bl.a Dyresjappa. Et høybasert kosthold er avgjørende for kaninens helse og velferd, og det er derfor urovekkende at de fleste kanineierene som ble spurt ikke visste hva kaninen skulle spise. PAW rapporten fant at 42% av kaninene ikke spiste tilstrekkelig mengder med høy, og at hele 3% ikke spiste høy i det hele tatt. Rapporten avdekket at de fleste brukte "sunn fornuft” når det kom til å mate kaninene. Dette viste seg imidlertid å ikke være særlig fornuftig, da 88% pleide å gi gulrot, og 10% ga matrester som kaker, toast, ost, sjokolade, potetskrell og kjeks. Når man sammenlikner med de andre artene i undersøkelsen, er det ingen andre dyr som får like uheldig mat som tilfellet er med kaniner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boforhold

 

Kaninenes boligområde bør planlegges og tilrettelegges før de flytter inn. Om kaninene skal bo inne bør man i forkant kaninsikre områdene de skal ha tilgang til, dette for å beskytte både kaniner og ledninger. Tilby kaninene sklisikre tepper slik at de har store områder de kan løpe på, dokasser med høy tilgjengelig, samt huler eller gjemmesteder i form av pappesker eller annet. Kaniner er heller ikke usynlige, så vær klar over at man vil se spor etter dyrene man bor sammen med. Om man får allergisk eller hysterisk anfall av at noen høystrå ligger på gulvet, er en gresseter kanskje ikke den perfekte samboer.

 

Om kaninen skal bo utendørs, må man ha en tilstrekkelig stor og sikker løpegård, samt et lunt hus. Sørg for å lage boligområdene store nok til at to kaniner kan bo sammen. Undersøkelser viser at omtrent halvparten av kanineiere ikke er klar over at dyrene må ha plass til å mosjonere og være i bevegelse. PAW-rapporten avslører også at 10% av alle kaninene, altså omtrent 150 000 kaniner, bor i bur som er så små at de bare kan ta to små hopp. 6% av eierene tenkte ikke på at kaninene trengte å bevege seg utenfor buret og 16% av kaninene hadde kun tilgang på en løpegård på størrelse med selve buret.

 

Den sosiale kaninen

 

Mange er ikke klar over at kaniner er utrolig sosiale og lever best i par eller vennlige grupper. Å bo med andre kaniner er avgjørende for å få utløp for mye av den naturlige atferden, noe som igjen vil motvirke abnormal og sterotypisk atferd. Sørg for at kaninen har passende selskap, at begge er kastrerte og at de introduseres etter rådene om sosiale kaniner. PAW-rapporten viste at urovekkende 67% av eierene rapporterte at deres kanin var alene. Vi håper økt fokus på kaniners velferd vil bidra til å få ned dette tallet betraktelig.

bottom of page